Ton karte

Šta su Ton karte?

Ton karte predstavljaju paletu boja i nijansi koje su specifično kreirane i prilagođene za njihove proizvode. Ove ton karte omogućavaju korisnicima da odaberu boje koje najbolje odgovaraju njihovim estetskim preferencama i zahtevima projekta.

image

Paleta boja

Napomena:

Istovetnost tona se garantuje samo za jednu sarzu, a ukoliko se koristi malter iz vise sarzi za jednu povrsinu zida, radi ujednacavanja tona obavezno je izvrsiti mesanje materijala iz svih sarzi u istoj posudi. Tonovi proizvoda mogu neznatno odstupati od boje u ton karti.

- Svetlosna stabilnost nijanse

Vrednost svesne stabilnosti kreće se od 0 do 8.Visoku vrednost svetlosne stabilnosti imaju tonovi sa ocenom 8, vrlo dobru tonovi sa ocenom 7, te se primena istih preporučuje i za fasadne zidove. Za unutrašnje zidne površine namenjeni su tonovi sa ocenom 6 i nizom.

- Referentna vrednost odbijanja svetlosti

Ova vrednost moze biti od 0% do 100%.  (Y = 0% do 100%.)Svetli tonovi imaju visoke, a tamni niske vrednosti (beli ton 100%, crni 0%). Kod toplotno izolacionih sistema, iz razloga razvijanja visokih temperatura, nije pogodno primenjivati materijale čiji tonovi imaju referentne vrednosti odbijanja svetlosti ispod 25%. Za HGP Demit Fasadu sa stiroporom preporučuju se tonovi čije su vrednosti iznad 25%.

Napomena:

Odstupanja nijansi od ton karte su moguca. Istovetnost nijansi se garantuje samo za jednu proizvodnu Sarzu. Kod dorade Hageplasta moguca su odstupanja u nijansi, iz tog razloga potrebno je navesti sifru prethodne isporuke. Tonovi proizvoda mogu neznatno odstupati od boje u ton karti.