HGP_logo
HGP_maskota

STIROFIX FLEKSIBILNI - visokofleksibilni lepak za mrežicu i stiropor sa vlaknima

OSOBINE I PRIMENA: STIROFIX FLEKSIBILNI je namenjen za armiranje i izravnavanje termoizolacionih ploča od stiropora na fasadnim i unutrašnjim površinama od opeke, betona, gas betona, maltera i sl. STIROFIX FLEKSIBILNI je sivi praškast materijal izrađen od hidrauličnih veziva, mineralnih agregata, polimernih sintetičkih veziva, aditiva i vlakana koji materijalu poboljšavaju svojstva prijanjanja, povećavaju hidrofobnost, fleksibilnost, poboljšavaju ugradivost i paropropusnost. Visokofleksibilni lepak povećava otpornost izolacionog sistema od oštećenja i otpornost na nastanak pukotina.
PRIPREMA I UGRADNJA: STIROFIX FLEKSIBILNI se priprema mešanjem sa vodom tako da je za pakovanje STIROFIXa od 25 kg potrebno dodati 7 – 7,5 litara vode. Mešanje se vrši ručno ili u raznim mešalicama do homogene mase. Izmešan materijal treba da odstoji 15 -20 minuta, a nakon toga treba ga ponovo promešati. Zatim postaviti mrežicu u svež sloj lepka debljine nekoliko milimetara tako da cela površina mrežice bude prekrivena lepkom, time se armira fasadna površina. Kada je sloj sa mrežicom očvrsnuo naneti sledeći sloj za izravnavanje . Završni dekorativni malter se nanosi na osušenu i očvrslu podlogu.
Radna temperatura iznad temperature smrzavanja. Ako se pojave ekstremno visoke temperature iznad 30º C, treba birati površine i prostore koji su zaštićeni od direktnog udara sunca (hladovina). Voditi računa kod jakih vetrova da se radi u zavetrini. Štititi površine od direktnog udara kiše.
POTROŠNJA: 1,7 – 2 kg/m²/1mm.
ROK TRAJANJA: 12 meseci od datuma proizvodnje.
SKLADIŠTENJE: u suvim i prozračnim prostorijama.
PAKOVANJE: 25kg.
Kalkulator potrošnje:
(unesite površinu želite da pokrijete)