HGP_logo
HGP_maskota

SILADEKOR GS - silikatno-silikonski završni malter zaribana struktura

OSOBINE I PRIMENA: Tankoslojni silikatno-silikonski malter spreman za upotrebu, paropropustan, otporan na vlagu i atmosferske uticaje. Izrađuje se u beloj boji i može se tonirati u određenim tonovima u MIX sistemu HGP-a. Namenjen za dekoraciju i zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidova. Izrađen na bazi silikatnih i sintetičkih veziva, odabranih pigmenata alkalno stabilnih i otpornih na ultravioletno zračenje, mineralnih punila i aditiva. Preporuka je da se tamni tonovi biraju samo za manje površine, arhitektonske detalje.
PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: Malter nanositi na podloge koje su ravne, čvrste, nosive, suve i očišćene od masnoća, bez nestabilnih delova, prašine i drugih supstanci koje smanjuju prianjanje. Pre nanošenja maltera sa starih površina upotpunosti ukloniti hidraulične vezivne boje i maltere i kvalitetno pripremiti-ostrugati, otprašiti, po potrebi izgletovati površine. Za nove malterisane ili betonske površine vreme sušenja je 28 dana, dok je za termoizolacione sisteme to vreme 5-7 dana. Vlaga iz podloge moze da izazove oštećenje maltera. Prvo naneti silikatnu HGP Podlogu sa granulatom u tonu približnom tonu fasade. Silikatni malter se nanosi na potpuno suvu podlogu. Pre nanošenja dobro promešati sadržaj kante, a po potrebi razrediti sa malom količinom vode u cilju podešavanja konzistencije maltera i ponovo promešati. Pre ugradnje obavezna je egalizacija maltera mešanjem sadržaja više kanti iz različitih šarži!
Malter ravnomerno nanositi na podlogu u debljini granulacije pomoću metalne gletarice koja se drži pod uglom. Kada se materijal više ne lepi na plastičnu gletaricu izvršiti završnu obradu do željene strukture. Malter ne treba prskati vodom. Na kontinualnoj zidnoj površini raditi bez prekida pazeći da gustina materijala bude ista.
USLOVI PRIMENE: Radove treba izvoditi po suvom vremenu (optimalnoj vlaznosti), temperaturi ambijenta i podloge od +5 do +30° C. U ostalim uslovima treba računati sa bržim ili sporijim sušenjem materijala. Izbegavati rad po kiši, jakom direktnom suncu, vetru i magli. Dok se sasvim ne osuši malter treba štititi, u tu svrhu treba postaviti zaštitne zavese na skele. Ne mešati proizvod sa drugim malterima, pigmentima i smolama.
POTROŠNJA za ZARIBANU STRUKTURU:
za 1,5mm je 2.5 – 2,8 kg/m²
za 2,0mm je 3,0 – 3,3 kg/m²
za 2,5mm je 3,5 – 3,8 kg/m²
za 3,0mm je 4,0 – 4,3 kg/m².
SKLADIŠTENJE: na temperaturi od +5°C do +35°C.
ROK TRAJANJA: do 12 meseci od datuma proizvodnje.
pdf_ikonica
Atest
pdf_ikonica
Bezbednosni list
Kalkulator potrošnje:
(unesite površinu želite da pokrijete)