HGP_logo
HGP_maskota

SILADEKOR GS - Fino grebana bavarska fasada Zrno do 2,5mm

OSOBINE I PRIMENA: SILADEKOR -GS je plemeniti malter namenjen za površinsku dekorativnu zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidova, daje zaribanu strukturu.
SILADEKOR – GS se sastoji od KOMPONENTE ,,A” (praškasta) i KOMPENENTE ,,B” (tečna). KOMPONENTA ,,A” je izrađena od hidrauličnih veziva, mineralnih agregata i aditiva. KOMPONENTA ,,B” je akrilna disperzija obogaćena specijalnim aditivima koji materijalu poboljšavaju svojstva prijanjanja, povećavaju hidrofobnost, poboljšavaju ugradivost i paropropusnost.
PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: Pre nanošenja nove površine zida premazati HGP PODLOGOM akrilna emulzija ili HGP PODLOGOM SA GRANULATOM, a stare površine zida treba kvalitetno pripremiti-ostrugati, otprašiti, po potrebi izgletovati i impregnirati.
SILADEKOR -GS se priprema mešanjem KOMPONENTE ,,A” (25kg), KOMPONENTE,, B” (3,5kg) i VODE ( 2,5 – 3 l ), mešalicom ili ručno, do homogene mase. Izmešan materijal treba da odstoji 10 minuta, a nakon toga treba ga ponovo promešati.
Nanosi se plastičnom ili čeličnom gletaricom na površinu zida, a izvlačenje (grebanje) se obavlja samom gletaricom, plutom i drugim pogodnim alatima.. Završno ravnanje (peglanje) se izvodi čistom gletaricom. Radna temperatura iznad temperature smrzavanja, nanosi se na osušenu i očvrslu podlogu, vetrovito vreme treba izbegavati.
POTROŠNJA: 3,0 – 3,5 kg/m²
SKLADIŠTENJE: KOMPONENTA ,, A” u suvim i prozračnim prostorijama, KOMPONENTA ,, B” na temperaturi od +5°C do +35°C.
ROK TRAJANJA: 12 meseci
PAKOVANJE: KOMPONENTA ,,A” 25kg , KOMPONENTA ,, B” 3,5kg
pdf_ikonica
Tehnički list
pdf_ikonica
Atest
pdf_ikonica
Bezbedonosni list komp.A
Kalkulator potrošnje:
(unesite površinu želite da pokrijete)