HGP_logo
HGP_maskota

SAMAL - krečno-polimerni materijal za malterisanje i gletovanje unutrašnjih betonskih površina

OSOBINE I PRIMENA: SAMAL je specijalni malter namenjen za sanaciju-malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, betona, gas-betona i sl.
SAMAL je praškasta masa, izrađena od hidrauličnih veziva, aditiva i mineralnih agregata. Zidovi obrađeni SAMALOM su čvrsti, glatki i paropropusni.
PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: Pre nanošenja SAMALA podlogu očistiti od prašine,nestabilnih delova i odmastiti od ulja za premazivanje oplate. SAMAL se priprema mešanjem sa vodom u približnom odnosu 1:4 ( jedan deo vode sa četiri dela SAMALA). Meša se mešalicom ili ručno do homogene mase. Izmešan materijal treba da odstoji10-15 minuta, a nakon toga treba ga ponovo promešati.
Nanosi se čeličnom gletaricom ili mašinski. Debljina nanosa je do 2cm.
Radna temperatura iznad temperature smrzavanja , prostor zaštititi od promaje .
POTROŠNJA: 8-8.5kg/m² u debljini 1cm.
SKLADIŠTENJE: u suvim i prozračnim prostorijama
ROK TRAJANJA:12 meseci
PAKOVANJE: 40kg.
pdf_ikonica
Tehnički list
pdf_ikonica
Bezbednosni list
Kalkulator potrošnje:
(unesite površinu želite da pokrijete)