HGP_logo
HGP_maskota

SAMAL V - krečno-polimerni materijal za malterisanje i gletovanje spoljašnjih betonskih površina

OSOBINE I PRIMENA: SAMAL-V je specijalni malter namenjen za sanaciju- malterisanje spoljašnjih zidova od opeke, betona, gas betona i slično.
SAMAL-V je praškast materijal izrađen od hidrauličnih veziva, aditiva i mineralnih agregata. Zidovi obrađeni SAMALOM -V su čvrsti, glatki i paropropusni.
PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: Pre nanošenja SAMALA-V podlogu očistiti od prašine, nestabilnih delova i odmastiti od ulja za premazivanje oplate. Na podlogu se nanosi ,,špric,, malter ili HGP PODLOGA akrilna emulzija. SAMAL-V se priprema mešanjem sa vodom i to za 40 kg Samala V potrebno je oko 10l vode. Meša se mešalicom ili ručno do homogene mase. Izmešan materijal treba da odstoji10-15 minuta, a nakon toga treba ga ponovo promešati.Nanosi se čeličnom gletaricom ili mašinski. Debljina nanosa je do 2cm.
Radna temperatura iznad temperature smrzavanja , vetrovito vreme treba izbegavati.
POTROŠNJA: 8-8.5kg/m² u debljini 1cm.
SKLADIŠTENJE: u suvim i prozračnim prostorijama.
ROK TRAJANJA:12 meseci
PAKOVANJE: 40kg
pdf_ikonica
Tehnički list
pdf_ikonica
Atest
pdf_ikonica
Bezbednosni list
Kalkulator potrošnje:
(unesite površinu želite da pokrijete)