HGP_logo
HGP_maskota

NANOFAS - FOTOKATALITIČKA NANO PREVLAKA

OSOBINE I PRIMENA: NANOFAS je multifunkcionalna prevlaka namenjena za dugotrajnu zaštitu fasadnih površina izrađenih od kamena, opeke, mermera, fasadnih dekorativnih maltera i slično. Posebno je pogodna za zaštitu objekata kulturne baštine. Potpuno je transparentna i paropropusna.
Fotokatalitički efekat samočišćenja sprečava razvoj algi, gljivica, mikroorganizama, kao i taloženje nečistoća iz vazduha. Redukuje aerozagađenje i smanjuje prodor toplote u objekat.
PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: NANOFAS se nanosi na suvu i čistu podlogu. Odstraniti nestabilne delove, prašinu i druge nečistoće.
Pre upotrebe dobro promućkati i aplicirati sprej tehnikom. Za nepristupačne delove koristiti četke. Nanosi se u dva sloja.
RADNA TEMPERATURA: od +5°C do +30°C
POTROŠNJA: 0,15 – 0,30 l/m² u zavisnosti od ravnosti i upojnosti podloge
SKLADIŠTENJE: na temperaturi od +5°C do +25°C u suvim i tamnim prostorijama
ROK TRAJANJA: 18 meseci
PAKOVANJE: 5, 10, 20 l
pdf_ikonica
Tehnički list
pdf_ikonica
Atest
pdf_ikonica
Bezbednosni list