HGP DOO Novi Sad
Put šajkaškog odreda 8a
21000 Novi Sad
Tel/fax: +381 21 6624 271, 6526 838
ofice@hgp.co.rs