HGP_logo
HGP_maskota

HGP SN VEZA - Veza između starih i novih površina betona

OSOBINE I PRIMENA: HGP SN VEZA je vodorazrediva polimerna disperzija namenjena za povećanje prionljivosti između starih i novih površina, dobro penetrira u podlogu. Koristi se kao veza između starih i novih površina betona, radi ostvarivanja boljeg kontakta između podloge i novog materijala, kao i kod boljeg kontakta novih maltera na stare površine i kod pripreme za hidroizolacijske premaze. Izrađena je na bazi vodene disperzije akrilnog veziva.
PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: pre nanošenja HGP SN VEZE površine je potrebno kvalitetno pripremiti – očistiti, otprašiti i po potrebi oprati. Nanositi četkom, valjkom ili kompresorom pre završnog sloja.
HGP SN VEZU je moguće razrediti vodom u odnosu 1:1 što zavisi od primene.
Radna temperatura iznad temperature smrzavanja, nanosi se na osušenu i očvrslu podlogu.
POTROŠNJA: 100 – 150 g/m2 površine betona, što zavisi od moći upijanja betona
SKLADIŠTENJE: na temperaturi od +5°C do +35°C
ROK TRAJANJA: 12 meseci
pdf_ikonica
Tehnički list
pdf_ikonica
Atest
pdf_ikonica
Bezbednosni list
Kalkulator potrošnje:
(unesite površinu želite da pokrijete)