HGP_logo
HGP_maskota

HGP DEKOKOLOR VELATURA

OSOBINE I PRIMENA: Akrilni dekorativni premaz namenjen za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih i spoljašnjih površina zidova za dobijanje specijalnih efekata. Može se nanositi preko HGP Dekokolor Travertino dekorativnog maltera ili preko unutrašnjih i spoljašnjih boja i dekorativnih maltera. Polutransparentan, otporan je na mokro brisanje, ima dobru pokrivnost, paropropusnost, izvanrednu prionljivost za podlogu i jednostavan je za nanošenje i održavanje. Izrađen je od akrilnih disperzivnih veziva i specijalnih aditiva.
PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: Premaz se nanosi na prethodno pripremljene i impregnirane površine obrađene nekim od unutrašnjih ili spoljašnjih dekorativnih materijala.
Moguće je toniranje sa Tonerima, Hagetonima ili u HGP MIX sistemu. Premaz pre nanošenja dobro promešati, po potrebi razrediti sa 5% vode. Na disperzivne boje i dekorativne maltere postepeno nanositi četkom u svim pravcima a nakon 5 do 10 minuta ponovo preći suvom četkom da bi se postigao konačni izgled. Prilikom bojenja HGP Dekokolor Travertina premaz nanositi četkom, valjkom ili sunđerom i 10 minuta nakon naošenja ukloniti višak materijala vlažnim sunđerom. Da se izbegnu razlike u nijansi ukoliko se radi veća površina, potrebno je celokupnu količinu boje izmešati u jednoj posudi. Radna temperatura iznad temperature smrzavanja.
Pre upotrebe pročitati tehničko uputstvo za proizvod.
POSEBNE NAPOMENE: Sadrži reakcionu smešu 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može da izazove alergijsku reakciju. Bezbednosni list dostupan na zahtev. Max. dozvoljeni sadržaj VOC A(k) je 200g/l; Ukupan sadržaj VOC u proizvodu je max. 25g/l. Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.
POTROŠNJA: 70–120 g/m2 u jednom premazu.
SKLADIŠTENJE: Na temperaturi od +5°C do +35°C.
ROK TRAJANJA: 12 meseci.
DATUM PROIZVODNJE: Utisnut na ambalaži.
Kalkulator potrošnje:
(unesite površinu želite da pokrijete)