HGP_logo
HGP_maskota

HGP DEKOKOLOR KALAHARI

OSOBINE I PRIMENA: Akrilna dekorativna boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih i spoljašnjih površina zidova sa tehnikom nanošenja pustinjskih dina i pustinjskih oluja. Može da se proizvodi u finoj ili gruboj teksturi sa sjajnim efektom. Otporna je na mokro brisanje, ima dobru pokrivnost, paropropusnost, izvanrednu prionljivost za podlogu i jednostavna je za nanošenje i održavanje. Izrađena je od akrilnih disperzivnih veziva, mineralnih punila, efektnih pigmenata i aditiva.
PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: Boja se nanosi na suvu, čvrstu i čistu podlogu koju treba prethodno impregnirati HGP PODLOGOM za boje, a stare površine zidova treba kvalitetno pripremiti-ostrugati, otprašiti, ukloniti sve masnoće a po potrebi pregletovati akrilnim gletom i impregnirati. Moguće je toniranje sa Tonerima, Hagetonima ili u HGP MIX sistemu. Boju pre nanošenja dobro promešati, po potrebi razrediti sa 5% vode i nanositi četkom u zavisnosti od tehnike koja se primenjuje, po dijagonali ili kružno u obliku osmice. Može se nanositi u dva premaza radi postizanja intenzivnijeg efekta, poštovati vreme sušenja 4-6h između prvog i drugog premaza. Da se izbegnu razlike u nijansi ukoliko se radi veća površina, potrebno je celokupnu količinu boje izmešati u jednoj posudi.
Radna temperatura iznad temperature smrzavanja. Pre upotrebe pročitati tehničko uputstvo za proizvod.
POSEBNE NAPOMENE: Sadrži reakcionu smešu 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Može da izazove alergijsku reakciju. Bezbednosni list dostupan na zahtev. Max. dozvoljeni sadržaj VOC A(k) je 200g/l; Ukupan sadržaj VOC u proizvodu je max. 25g/l. Odlaganje sadržaja/ ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.
POTROŠNJA: fina tekstura 150–200 g/m2 u jednom premazu, gruba tekstura 300–500 g/m2 u jednom premazu.
SKLADIŠTENJE: Na temperaturi od +5°C do +35°C.
ROK TRAJANJA: 12 meseci.
DATUM PROIZVODNJE: Utisnut na ambalaži.
Kalkulator potrošnje:
(unesite površinu želite da pokrijete)