HGP_logo
HGP_maskota

HGP BAVALIT - grebana bavarska fasada - zrno do 3 mm

OSOBINE I PRIMENA: HGP BAVALIT je plemeniti malter namenjen za površinsku dekorativnu zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidova.
HGP BAVALIT se sastoji iz KOMPONENTE,,A”( praškasta) i KOMPONENTE,,B” (tečna). KOMPONENTA ,,A” je izrađena od hidrauličnih veziva, mineralnih agregata i aditiva. KOMPONENTA ,,B” je akrilna disperzija obogaćena specijalnim aditivima koji materijalu poboljšavaju svojstvo prijanjanja, povećavaju hidrofobnost, poboljšavaju ugradivost i paropropusnost.
PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: Pre nanošenja nove površine zida premazati HGP PODLOGOM akrilnom emulzijom ili HGP akrilnom Podlogom sa granulatom, a stare površine zida treba kvalitetno pripremiti-ostrugati, otprašiti, po potrebi izgletovati i impregnirati.
HGP BAVALIT se priprema mešanjem KOMPONENTE ,,A” ( 25 kg), KOMPONENTE ,,B” (3,5kg) i VODE (4,5 – 5 l ), mešalicom ili ručno, do homogene mase. Izmešan materijal treba da odstoji 10 minuta, a nakon toga treba ga ponovo promešati.
Nanosi se plastičnom ili čeličnom gletaricom, a izvlačenje (grebanje) se obavlja stiroporom, plutom, samom gletaricom i drugim pogodnim alatima. Završno ravnanje (peglanje) se izvodi čistom gletaricom. Radna temperatura iznad temperature smrzavanja, nanosi se na osušenu i očvrslu podlogu, vetrovito vreme treba izbegavati.
POTROŠNJA: 4 – 4.5 kg/m², na ravnoj podlozi
SKLADIŠTENJE: KOMPONENTA ,,A” u suvim i prozračnim prostorijama, KOMPONENTA ,,B” na temperaturi od +5°C do +35°C
PAKOVANJE: KOMPONENTA ,,A” 25kg, KOMPONENTA ,,B” 3,5kg
pdf_ikonica
Tehnički list komp.A
pdf_ikonica
Atest komp.A
pdf_ikonica
Bezbedonosni list komp.A
Kalkulator potrošnje:
(unesite površinu želite da pokrijete)