HGP_logo
HGP_maskota

HAGEPLAST GP - akrilni završni malter

OSOBINE I PRIMENA: Hageplast je akrilni malter, mozaik strukture, spreman za upotrebu, paropropustan, otporan na vlagu i atmosferske uticaje. Izrađuje se u 16 tonova po ton karti ili po želji kupca. Namenjen za dekoraciju i zaštitu fasadnih i unutrašnjih zidova. Izrađen na bazi akrilnih veziva, prirodno obojenog granulata i aditiva.
PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: Malter nanositi na podloge koje su ravne, čvrste, nosive, suve i očišćene od masnoća, bez nestabilnih delova, prašine i drugih supstanci koje smanjuju prianjanje. Pre nanošenja maltera sa starih površina upotpunosti ukloniti hidraulične vezivne boje i maltere i kvalitetno pripremiti-ostrugati, otprašiti, po potrebi izgletovati površine. Za nove malterisane ili betonske površine vreme sušenja je 28 dana. Vlaga iz podloge može da izazove oštećenje maltera.
Prvo na pripremljenu podlogu naneti akrilnu HGP Podlogu sa granulatom u tonu približnom tonu maltera. Hageplast se nanosi na potpuno suvu akrilnu podlogu. Pre nanošenja blago promešati sadržaj kante. Pre ugradnje obavezna je egalizacija maltera mešanjem sadržaja više kanti iz različitih šarži!
Hageplast ravnomerno nanositi na podlogu na debljinu granulacije pomoću metalne gletarice koja se drži pod uglom, a potom se svež materijal izravna i završno zagladi. Malter ne treba prskati vodom. Na kontinualnoj zidnoj površini raditi bez prekida pazeći da gustina materijala bude ista.
USLOVI PRIMENE: Radove treba izvoditi po suvom vremenu (optimalnoj vlažnosti), temperaturi ambijenta i podloge od +5 do +30° C. U ostalim uslovima treba računati sa bržim ili sporijim sušenjem materijala. Izbegavati rad po kiši, jakom direktnom suncu, vetru i magli. Dok se sasvim ne osuši malter treba štititi, u tu svrhu treba postaviti zaštitne zavese na skele. Ne mešati proizvod sa drugim malterima, pigmentima i smolama.
POTROŠNJA: za prirodna zrna (tonovi od GP -1 do GP -16)
za zrno do 1,2 mm je 2,0 – 2,5 kg/m².
za zrno do 1,8 mm je 3,5 – 4,0 kg/m².
SKLADIŠTENJE: na temperaturi od +5°C do +35°C.
ROK TRAJANJA: 12 meseci od datuma proizvodnje.
PAKOVANJE: 6kg, 20kg za prirodna zrna.
Kalkulator potrošnje:
(unesite površinu želite da pokrijete)