HGP_logo
HGP_maskota

HAGEMAL ŠPRIC - špric malter

OSOBINE I PRIMENA: HAGEMAL ŠPRIC je malter namenjen kao kontakt veza između podloge (od betona, opeke i slično) i cementnog- krečnog maltera.
HAGEMAL ŠPRIC je praškasta masa, izrađena od hidrauličnih veziva, mineralnih agregata (standardne granulacije do 2,0 mm ili granulacije po porudžbini) i aditiva.
PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: Pre nanošenja, podlogu očistiti od prašine, nestabilnih delova i odmastiti od ulja za premazivanje oplate.
HAGEMAL ŠPRIC se priprema mešanjem sa vodom i to: za 25 kg suvog maltera potrebno je dodati 5,5 – 6 l vode.Meša se mešalicom ili ručno do homogene mase. Nanosi se ravnomerno na celu površinu mašinama za malterisanje ili ručno. Nakon nabacivanja špric maltera potrebno je površine lagano preći zidarskom ravnjačom (skinuti višak materijala). Na stvrdnuti špric malter nanositi malter.
Radna temperatura iznad temperature smrzavanja , vetrovito vreme treba izbegavati, a unutrašnje prostorije zaštititi od promaje.
POTROŠNJA: 6-7 kg/m²
SKLADIŠTENJE: u suvim i prozračnim prostorijama
ROK TRAJANJA:12 meseci
PAKOVANJE: 25kg
pdf_ikonica
Tehnički list
pdf_ikonica
Atest
pdf_ikonica
Bezbednosni list
Kalkulator potrošnje:
(unesite površinu želite da pokrijete)