HGP_logo
HGP_maskota

HAGEFIX - lepak za parket

OSOBINE I PRIMENA: HAGEFIX je lepak namenjen za lepljenje parketa na betonske, drvene i slične podloge. HAGEFIX je zamešana masa u obliku paste, izrađena na bazi polimernih sintetičkih veziva, mineralnih agregata i aditiva. PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: Pre nanošenja podloga za lepljenje parketa mora biti čista, ravna oslobođena trošnih delova betona, masti, ulja. Preporučuje se impregnacija košuljice HGP PODLOGOM akrilnom emulzijom 24h pre postavljanja parketa.
USLOVI: Maksimalna dozvoljena vlažnost betona je do 3%, a drvenih podloga 6%-8%. Vlažnost parketa mora biti u granicama od 8% do 10%. Radna temperatura prostora, lepka i parketa treba da je u granicama od +10°C do +25°C i da vlažnost vazduha nije veća od 60%.
HAGEFIX je pripremljena masa za upotrebu, pre nanošenja se promeša mešalicom ili ručno. Nanosi se nazubljenom gletaricom u debljini od 1mm na površinu koja se može pokriti parketom za 2 sata. Na nanešeni lepak položi se parket i dobro pritisne. Zalepljeni parket može se brusiti i lakirati nakon 4 dana, za sve parkete. Kod bukovog parketa brušenje se može raditi i posle dva dana pod uslovom da je podloga ravna. Neravne podloge je potrebno izravnati PODOLIVOM, samorazlivajućom masom čime se dobija čvrsta površina.
Radna temperatura iznad temperature smrzavanja, prostor zaštititi od promaje.
POTROŠNJA: ukoliko je podloga ravna 1-1,2 kg/m².
SKLADIŠTENJE: na temperaturi od +5°C do +35°C.
ROK TRAJANJA: 12 meseci od datuma proizvodnje.
PAKOVANJE: 4kg, 20kg,
pdf_ikonica
Tehnički list
pdf_ikonica
Atest
pdf_ikonica
Bezbednosni list
Kalkulator potrošnje:
(unesite površinu želite da pokrijete)