HGP_logo
HGP_maskota

HAGECEM - hidroizolacioni materijal

OSOBINE I PRIMENA: HAGECEM je hidroizolacioni materijal namenjen za zaštitu i sanaciju betonskih površina, površina od cigle, kamena, cementnog maltera, salonita, drveta i sličnih materijala izloženih uticaju vode i nekih agresivnih tečnosti.
Izuzetno je pogodan za zaptivanje zidova, podruma, bazena, terasa, premazivanje podova koje treba prati i održavati.
HAGECEM se sastoji od KOMPONENTE ,,A” (praškasta) i KOMPONENTE ,,B”(tečna). KOMPONENTA ,,A” je izrađena na bazi kvalitetnih polimernih i hidrauličnih veziva, mineralnih agregata i specijalnih aditiva. KOMPONENTA ,,B” je akrilna emulzija, obogaćena specijalnim aditivima koji Hagecemu poboljšavaju svojstva prijanjanja i ugradivosti. PRIPREMA PODLOGE I UGRADNJA: Pre nanošenja podloga mora biti čista, ravna i oslobođena nestabilnih delova, masti ulja.
HAGECEM se priprema mešanjem KOMPONENTE,, A,,(7.5kg)i KOMPONENTE ,, B,, (5kg).Meša se mešalicom ili ručno do homogene retke mase . Nanosi se četkom ili valjkom u 2 do 3 sloja .Razmak između slojeva je 24h na temperaturi.
Radna temperatura iznad temperature smrzavanja , nanosi se na osušenu i očvrslu podlogu.
POTROŠNJA: 500g/m² u jednom premazu.
SKLADIŠTENJE: komponenta ,,A” u suvim i prozračnim prostorijama. komponenta ,,B” na temperaturi +5°C do +35°C.
ROK TRAJANJA:12 meseci
PAKOVANJE: komponenta ,,A” 7,5kg komponenta ,,B” 5kg
pdf_ikonica
Tehnički list
pdf_ikonica
Atest
pdf_ikonica
Bezbedonosni list komp. A
pdf_ikonica
Bezbedonosni list komp. B
Kalkulator potrošnje:
(unesite površinu želite da pokrijete)