HGP_logo
HGP_maskota

HGP DEMIT FASADA

1. zid od opeke, betona, gas betona, maltera i slično
2. VUNIFIX – lepak za lepljenje mineralne vune
3. termoizolacija – panel od tvrdopresovane mineralne vune
4. plastična tipla sa metalnom iglom
5. VUNIFX – lepak za armiranje mrežice
6. armaturna mrežica od staklenih vlakana 145 – 160 g/m2
7. podloga sa granulatom za impregnaciju
8. završni dekorativni malter
(silikonski, silikatni, silikonsko-silikatni ili mineralni)
1. zid od opeke, betona, gas betona, maltera i slično
2. STIROFIX – lepak za lepljenje stiropora
3. termoizolacija – EPS ploče ravne ili falcovane 4. plastični tiplovi
5. STIROFIX – lepak za armiranje mrežice
6. armaturna mrežica od staklenih vlakana 145 – 160 g/m2
7. podloga sa granulatom za impregnaciju
8. završni dekorativni malter (akrilni, silikonski ili mineralni)